Disclaimer Tervoort Coaching

Tervoort Training & Coaching -

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Tervoort Coaching eigenaar is.

Copyright

Op de inhoud van deze website rust copyright Tervoort Coaching. Alle rechten voorbehouden. De informatie op de website, zowel woord als beeld, mogen, behalve voor strikt persoonlijk gebruik, niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder uitdrukkelijke toestemming van Tervoort Coaching. Het aanbrengen van veranderingen in de inhoud van de site is verboden. Op sommige van de gebruikte afbeeldingen rust copyright van de eigenaars.

Afbeeldingen

Op sommige van de afbeeldingen gebruikt op de website van Tervoort Coaching rust copyright van de eigenaar(s). Niets van deze afbeeldingen mag gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf (Renate Pork).

Koppelingen naar websites van derden

De websites waarvan Tervoort Coaching eigenaar is kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Tervoort Coaching heeft geen zeggenschap over deze sites. Tervoort Coaching is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Tervoort Coaching zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Tervoort Coaching behoudt zich het recht voor om jou bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Tervoort Coaching de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer en accepteer je dat op het gebruik van de website van Tervoort Coaching en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.