Een online opstelling maakt ondersteuning mogelijk voor volwassenen en jongeren die aangeven problemen te hebben, maar onvoldoende gebruik maken van de reguliere hulpverlening. De drempel om goede hulp te zoeken word via online “gesprekken” verlaagd. Een familieopstelling kan vooral bij jongeren enorm helpen om vanuit een veilige omgeving, met de nodige afstand inzicht te krijgen in problemen die spelen.

Wil je kennis maken met een online-opstelling of een online coach sessie plannen? Sinds 2019 maak ik gebruik van het zeer gebruiksvriendelijke Online-Opstellingenprogramma van Ziesoo.

Ziesoo is een online platform waar coaches, gespecialiseerd in Systemisch werk,  je kunnen ondersteunen bij vragen of problemen die bij jou spelen. Door middel van een online-familieopstelling kan op een heel eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in problemen waar je momenteel tegenaan loopt.

Deze manier van ondersteuning een fantastische, laagdrempelige manier om uit ongewenste situaties te komen in een onzekere tijd, zoals nu in een tijd van de huidige epidemie.
Een online opstelling maakt het mogelijk wanneer je problemen hebt, maar onvoldoende gebruik maakt van de reguliere hulpverlening, om je te ondersteunen. De drempel om goede hulp te zoeken word via online “gesprekken” hierdoor enorm verlaagd.

Een familieopstelling kan fungeren als spiegel. Het zorgt ervoor dat je leert kijken wat de onderliggende dynamieken zijn die voor problemen zorgen. We kunnen er tegen vechten, de situatie ons leven laten bepalen, of er iets mee doen en inzicht krijgen om het plek te geven.

Een online familieopstelling kan hierin het verschil maken. Patronen doorbreken, zodat we uit een situatie kunnen komen en het achter ons kunnen laten.

Wat als jij zelf nou de sleutel in handen hebt om invloed te hebben op ongewenste problemen? Wat als je onbewust op een manier handelt vanuit liefde voor het familiesysteem? Wat als we patronen vaak voortzetten die ons zo bekend zijn, waardoor we vaak niet eens kunnen zien dat situaties van familie op familie herhaald worden?

Doorbreek patronen van ongewenste gevoelens en emotionele lagen en denkpatronen, die ons gedrag en de manier waarop we in relatie staan met de ander al die tijd hebben beïnvloed. En voel je vrij om je eigen weg te gaan..

online-familieopstelling

95,00
  • Online Familieopstelling

Voorjaarsaanbieding online Familieopstelling

60,00
  • Aanbieding is geldig van 15 april t/m 15 mei 2020