Ik besef me steeds meer hoeveel deze zin voor mij betekend. Onze ruimte inperken of verruimen heeft invloed op ons gedrag en gevoel.

Ik de ziekteperiode van mijn man was ik jong en bruiste ik van levenslust en energie. Als jong gezin werd niet alleen mijn man zijn leven tot stilstand gezet door zijn ziekte, maar stond ook de wereld van ons hele gezin op zijn. De veiligheid, vertrouwen in het leven kwam dusdanig onder druk te staan, dat we alle zeilen bij hadden te zetten om onszelf staande te houden in de wirwar van de emotionele rollercoaster die ons overviel.  Onmacht, stress, boosheid, verdriet, vervlogen hoop op een toekomst die we in gedachten hadden. Al snel kwam de bewustwording dat we de situatie niet konden veranderen, behalve te kiezen voor de liefde en dankbaarheid wat het leven ons wel te bieden had. Dat we ieder geval samen waren en de mensen om ons heen voelden die ons dierbaar waren.

En nu in deze tijd.. Het lijkt voor mij of alles samenkomt. En ik zie een soortgelijke situatie ontstaan in de wereld, gezien vanuit een groter perspectief. Voor velen staat de wereld momenteel op zijn kop. Een wereld die tot stilstand komt.
Onzekerheid over gezondheid van onszelf of onze dierbaren, blootgesteld worden aan de gruwelen en pijn die ziektes met zich mee kunnen brengen, werk en relaties die onder druk kunnen komen te staan, financiële onzekerheid, keuzes moeten of willen maken, emoties die omhoog komen, zorgen voor jezelf en zorg voor de mensen om ons heen. En al wat ik nog vergeten ben te zeggen.

We gaan allemaal op een andere manier met deze situatie om. Al worden we allemaal aan de realiteit van het leven blootgesteld.. “Waar draait het nou allemaal werkelijk om in het leven?”.

Nu ik zie waar ik ben geweest, en wat er momenteel plaatsvindt in de wereld, bezie ik de situatie vanuit een groter perspectief. Ik heb geleerd van de lessen uit het verleden. Er zijn zoveel manieren om te kijken naar wat er plaatsvindt. Ik ben dankbaar dat het virus de mensheid tot stilstand brengt. Zorg goed voor mezelf om zo ook goed voor de mensen om mij heen te zijn. Stilstaan om bewust ervan te worden wat nou werkelijk belangrijk is in ons leven. Daarvoor hebben we af en toe de weg naar binnen te maken. Te voelen. Contact te maken met ons hart om vorm te geven aan onze verlangens. Een weg die ik al heel bewust bewandel heb, sinds de confrontatie met ziekte in ons gezin.

Vechten of vluchten is voor mij verleden tijd. Geleerd van de lessen die zijn geweest. De ruimte en energie zit in onszelf. In zowel onze binnenwereld als buitenwereld. Het leven is continu onderhevig aan veranderingen. Als wij ons niet aanpassen aan veranderingen, stopt uiteindelijk ons bestaan. Waarom niet kiezen voor een leven wat ons voed? Door dat te doen waar we energie van krijgen.

We hebben niet altijd invloed op externe gebeurtenissen, toch hebben we altijd een keuze om met veranderende situaties om te gaan. Deze tijd daagt ons uit.. Om in onszelf die ruimte en energie te vinden waar we antwoord krijgen op onze vragen.. om verlangens vorm te geven. Om samen een nieuwe wereld te creëren vanuit liefde en eenheid. En het zou zomaar kunnen zijn dat de persoon met het meest flexibele gedrag het meeste succes zal hebben in deze tijd.

Op zaterdag 4 april geef ik een online systemische opstelling in groepsverband. Je kunt je aanmelden voor € 25,-.
Laten we verbinden met elkaar. Om te zien wat er in deze ruimte zichtbaar mag worden.
Laten we de liefde ruimte geven in ons hart, samen gaan werken en deze vorm geven in een nieuw te creëren wereld.

Ben je erbij zaterdag 4 april? Ik zie je graag tijdens de zoomcall van 13.30 – 15.30uuur.
Inloop is vanaf 13.15uur. Voel je welkom.

Monique

Online Opstellingenmiddag 4 april a.s.

25,00