Privacy & Cookies.


Tervoort Training&Coaching, gevestigd aan postadres Herenweg 282/92, 1934PW te Egmond aan den Hoef, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.tervoortcoaching.nl – Postadres: Herenweg 282/92, 1934PW te Egmond aan den Hoef, tel. 06-30283577
Monique Tervoort is de Functionaris Gegevensbescherming van Tervoort Coaching. Zij is te
bereiken via info@tervoortcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tervoort Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met
ons op via info@tervoortcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tervoort Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw aanmelding
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tervoort Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tervoort Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Tervoort Coaching) tussen zit.

Tervoort Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Autorespond; Versturen van nieuwsbrieven, automatisch marketing informatie en verjaardagkaarten.
We gebruiken Autorespond als ons marketingautomatiseringsplatform. Door te klikken en een
inschrijfformulier in te vullen, erken je dat de door je verstrekte gegevens worden overgedragen aan
Autorespond voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Autorespond.
We-fact: Verwerken van facturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tervoort Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens – 2 jaar > Voor eventuele vervolgstappen.
 • Personalia – 7 jaar > Belastingdienst
 • Adresgegevens – 7 jaar > Belastingdienst
 • Autorespond – Geen > Uitschrijven kan je zelf
 • Administratie/facturen – 7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Tervoort Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels
een SSL- certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tervoort Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website
kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website
gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen
optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk
vandienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed
mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk
herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de
help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en
  Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook
  blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. Heb je verder
nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Social Media
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social
Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de
respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
– Facebook
– LinkedIn
– Twitter
– Google Plus

Links
Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website
buiten tervoortcoaching.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag
verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Tervoort Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@tervoortcoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tervoort Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je nog vragen over persoonsgegevens die we beveiligen
Tervoort Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@tervoortcoaching.nl

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.